Esimehe pöördumine

Autor: Heili Piilberg
ETL juhatuse esimees

Mul on suur rõõm kutsuda teid lugema Eesti Tegevusterapeutide Liidu esimest ajakirja! Hea mõte liidu häälekandja loomiseks tuli 26. oktoobril toimunud Maailma Tegevusteraapia Päeva tähistamiseks korraldatud maailmakohviku ürituselt ning ma olen väga rõõmus, et tegevusteraapia õppetooli üliõpilased koos õppejõu Kristiina Didrikuga selle geniaalse idee väga ruttu ellu viisid. Meie uus häälekandja hakkab ilmuma netipõhiselt iga kolme kuu tagant.

Nagu kõik tegevusterapeudid juba teavad, loodi Eesti Tegevusterapeutide Liit (ETL) 19. mail 2009. Aastal, kui liitusid Eesti Tegevusterapeutide Liit (loodud Soome Oulu Ametikõrgkooli lõpetajate poolt) ja Akadeemiline Ühing Eesti Tegevusterapeutid (loodud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpetajate poolt). Eriala saamise eest Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusameti hinnakirja tuleb suur kummardus teha Tiiu Tahule, samuti tegid esimesed, Soomes õppinud tegevusterapeudid, suure töö ära tegevusteraapia esimese kutsestandardi loomisel 2001. aastal. ETL on oma 8 eksisteerimisaasta jooksul peamiselt keskendunud selle töö jätkamisele ehk põhirõhk on olnud eriala arendamisel ja tutvustamisel riigiasutuste juures. Mõned näited sellest:

 • pidevalt on uuendatud kutsestandardit;
 • 2013.aastal loodi kutseeksam (hetkel on Eestis 18 kutset „tegevusterapeut, tase 6“ omavat tegevusterapeuti);
 • loodi eetikakoodeks (koostajateks tegevusteraapia õppetooli õppejõud ning tegevusterapeudid Ulla Evestus ja Siiri Siimenson);
 • pidevalt on osaletud erinevatel Haigekassa, Sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja Sotsiaalministeeriumi koosolekutel, aruteludes, töörühmades (nt mõõdikute korvi koostamine Eesti Taastusarstide Seltsi eestvedamisel) – nüüdseks võib ometi nentida, et eelpoolnimetatud asutused on teadlikud tegevusterapeutide olemasolust ☺;
 • Haigekassa hinnakirja on saadud tegevusteraapia grupiteenus ja sellest, 2017.aastast, ka uus teenus tegevusteraapia kodus;
 • Seistud on tegevusteraapia eriala eest, näiteks oleme suutnud SKA-le selgeks teha, et tegevusterapeut ja loovterapeut ei ole üks ja sama eriala (selle tulemusel eraldati rehabilitatsiooniplaanis tegevusterapeudi ja loovterapeudi hinnangud, mis väga pikkade aastate jooksul olid ühte pandud), pidevalt on seletatud, et tegevusterapeut ja tegevusjuhendaja ei ole üks ja sama eriala jne;
 • 2012.a. liituti COTEC-ga.

Veel näiteid ETL tegemistest aastate jooksul:

 • loodud on liidu koduleht;
 • oleme korraldanud kogemusseminare, nt 2011.a. rääkis Hanna-Maria Põldma TT filosoofilistest alustest, 2013.a. oli meil külas Claudia Krüger Saksamaalt, 2016.a. õpetas Marika Merits kovisiooni põhialuseid);
 • korraldame kovisoone (siinkohal suur tänu nende läbiviijatele Elerin Helmestele ja Keiu Michalskile!);
 • toimunud on kahed liidu suvepäevad, 2014.a. Haapsalus ja 2015.a. Tartus;
 • 2016.a. alustasime liidu jõulupeo traditsiooni;
 • esindame tegevusterapeute ravijuhendite väljatöötamisel, nt osaleme alkoholisõltlaste ravijuhendi ja insuldi taastusravijuhendi töörühmades;
 • oleme andnud erialaseid hinnanguid rehabilitatsiooniprogrammidele;
 • toimub pidev koostöö TTK-ga nii õppekavanõukogus osalemise kui ühiste ürituste korraldamise (nt TT päeva tähistamised) kaudu.

Aitab nüüd küll ajaloost. Mis meil tulevikus plaanis on?

Sügisel toimunud maailmakohvikupäev oli väga tore üritus, kus saime suurel hulgal häid ideid, millest osa oleme juba ellu viinud, näiteks:

 • kaasasime liidu juhatusse üliõpilaste esindaja (praegu on selleks 4. kursuse üliõpilane ja TTK üliõpilasesinduse juht Grete Anton) sidumaks üliõpilasi rohkem ETL tegemistega;
 • lõime ETL Facebooki lehe;
 • koostasime käesoleva ETL veebiajakirja.

Maailmakohviku päeva suurest heade ideede hulgast saime innustust teid veelkord kokku kutsuda, et ühiselt planeerida ja ellu viia 2017. aasta tegevusi. Selleks kutsume teid kõiki 15. veebruaril (kella 17 kuni 20-ni) toimuvale ajurünnakule Tallinna Raekoja platsi ääres asuvasse Tudengimajja! Kui siiamaani on ETL tegevusi peamiselt planeerinud ja ellu viinud liidu juhatus, siis sellest aastast alates tahame seda muuta ehk liidu tegemistesse kaasata niipalju liidu liikmeid kui võimalik.

Head ETL häälekandja lugemist ja kohtume 15. veebruari ajurünnakul!


Foto: erakogu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s