Aiandusteraapia

Aiandusteraapia kasutamine inimese tervise ja heaolu parandamiseks

Refereeris: Kristin Meri
Tegevusteraapia I kursuse üliõpilane

Marcus Tullius Cicero on öelnud “Kui sul on rahulik aed ja raamatukogu, on sul kõik mis eluks vaja”.

Kuigi Eestis on aiandusteraapia suhteliselt uus valdkond, on tegemist mujal maailmas juba üsna levinud teraapiavormiga, mis kasutab taimedega seotud tegevusi terviseprobleemide leevendamiseks ning rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamiseks.

Esiteks aitab aiandusteraapia arendada inimese füüsilisi võimeid. Lihtsad tegevused nagu kaevamine, rohimine, riisumine, kastmine ja käru lükkamine parandavad või säilitavad nii peen- kui ka jämemotoorseid oskuseid, tasakaalu, liikuvust, koordinatsiooni, vastupidavust ja lihasjõudlust. Samas on võimalik teraapias osalejaid kaasata ka pisut keerukamatesse tegevustesse nagu näiteks kasvuhoone paigaldamine.

Teraapia käigus areneb inimese kõne ja suureneb sõnavara, paranevad mälu ja keskendumisvõime, õpitakse juurde uusi oskuseid ning tullakse paremini toime probleemide lahendamisega. Töö käigus on kasulik jagada informatsiooni taimede nimede ning päritolu kohta. Ainuüksi lihtne ülesanne nagu taime nime ja kuupäeva kirjutamine sedelile toetab kognitiivsete oskuste arengut.

Väga oluline on sensoorne stimulatsioon. Teraapia käigus kasutatakse huvitava tekstuuri ja maitsega ning eriliste värvikombinatsioonidega taimi. Helid aias (veevulin, tuulekellad, linnulaul, mesilaste sumin jne) aktiveerivad kuulmismeele. Erinevad lõhnad võivad tekitada tugevaid emotsioone, mis on seotud mälestustega minevikust. Kuigi terapeudi eesmärk on lõhnade abil tekitada osalejates rahu ja kindlusetunnet, tuleb olla teadlik, et mõnikord võib reaktsioon olla hoopis vastupidine. Kurbade või valusate emotsioonide esile kerkimisel on terapeudi roll luua turvaline õhkkond tunnete väljendamiseks ning nendega toime tulemiseks. On täheldatud, et aiandusteraapia programmi käigus suureneb osalenutel sageli soov nuusutada ja puudutada erinevaid taimi ning maitsta enda poolt kasvatatud saadusi.

Teraapias osalemine aitab kaasa emotsionaalsele tervenemisele. Tõuseb inimese enesehinnang kuna talle antakse võimalus väljuda hooldatava rollist ning võtta vastutus taimede eest hoolitsemise eest. Samuti aitab füüsiline tegevus maandada viha ja agressiooni ning sellel on rahustav toime. Erinevate psüühikahäiretega (skisofreenia, bipolaarne häire ja depressioon) patsientide hulgas läbi viidud uuring näitas, et kahe nädala jooksul toimunud 10 aiandusteraapia sessiooni andsid juba märkimisväärse tulemuse. Programmis osalenutel vähenesid ärevustunne, depressiooniga seotud sümptomid ja stress.

Teraapia käigus paranevad inimeste sotsiaalsed oskused. Oluline roll on rühmategevusel, mis eeldab üksteisega koostöö tegemist erinevate ülesannete täitmisel. Samuti on tähtsal kohal kogemuste jagamine ning üksteise toetamine, mis omakorda aitab kaasa usalduse ja kuuluvustunde tekkimisele.

Aiandusteraapia programme saab läbi viia koolides, haiglates, rehabilitatsioonikeskustes, vaimupuudega inimeste ühiskodudes ning eakate kodudes. Programme saab kohandada erineva vaimu- ja füüsilise puudega inimeste jaoks ning vanusepiirangud selles osalemiseks praktiliselt puuduvad. Kuna tegemist on väga mitmekülgseid tegevusi pakkuva teraapiavormiga, siis tõenäoliselt hakatakse tulevikus seda ka Eestis rohkem kasutama.


Kasutatud kirjandus

Detweiler, M. B., Sharma, T., Detweiler, J. G., Murphy, P. F., Lane, S., Carman, J., Chudhary, A. S., Halling, M. H. (2012). What is the Evidence to Support the Use of Therapeutic Gardens for the elderly? Psychiatry Investigation, 9(2), 100–110. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372556/ (10.03.2016).

Haller, R. L., Kramer, C. L. (2006). Horticultural Therapy Methods: Making Connections in Health Care, Human Service, and Community Programs. New York: Haworth Press.

Kam, M. C. Y., Siu, A. M. H. (2010). Evaluation of a Horticultural Activity Programme for Persons with Psychiatric Illness. Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 20(2), 80-86. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569186111700079 (10.03.2016).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s