Sotsiaalne söömine

Sotsiaalne söömine: rehabilitatsioonivõimalus insuldiosakonnas

Refereeris: Ella Kari
Tegevusteraapia I kursuse üliõpilane

Northwick Park Haigla insluldiosakond Suurbritannias arendas välja Lõunasöögigrupi, et aidata insuldijärgsetel patsientidel taastada söömisega seotud oskusi. Iganädalane söömisgrupp eksisteeris haiglas ka varem, pakkudes kõigile stabiilses seisundis patsientidele võimalust sotsiaalselt üheskoos lõunatada. Seda gruppi juhtisid tegevusterapeut, füsioterapeut ja õenduse meeskond. Lõunatamisega ei kaasnenud rehabilitatsiooni.

Hiljem lõi tegevusterapeutide rühm omaette Lõunasöögigrupi, millel oli terapeutiline fookus ning mis pakkus patsientidele võimalust töötada oma söömisoskuste lihvimise kallal. Lisaks pakkus grupp võimalust patsientidele omavaheliseks suhtlemiseks söögikorra vältel.

Loodud iganädalaselt toimuvas grupis osalesid tegevusterapeudi ja tegevusterapeudi assistendi poolt juhitavas tunniajalises Lõunasöögigrupis 4-8 patsienti. Gruppi võeti patsiendid, kelle Lõunasöögigrupis osalemine aitaks neil arendada iseseisvust söömisel või kes vajavad söömisel minimaalset abistamist. Grupist jäeti välja patsiendid, kes polnud võimelised iseseisvalt sööma, kel esines käitumisprobleeme, millega oli raske grupis tegeleda või kellel polnud söömisoskuste taastamisega seotud eesmärke püstitatud.
Terapeudid tegid kindlaks iga indiviidi eesmärgid, mis olid seotud iseseisva toitumise, ülajäsemete funktsioneerimise ja kognitiivsete võimete arendamisega. Lõunasöök, mida grupis pakuti, oli sama, mis ka ülejäänud haiglas. Erinevus seisnes selles, et grupis osalejad sõid ühiselt ühes puhkeruumis.

Lõunasöögigrupis osalejatel oli võimalus suurendada oma iseseisvust kasutades kohandatud abivahendeid (libisemisvastased lauamatid, kohandatud söögiriistad jne), õppides iseseisva toitumise strateegiaid ning osaledes laua katmisel ja koristamisel peale söögikorda.

Tabel 1. Patsientide tagasiside.

Patsientide tagasiside – „Mis sulle meeldis Lõunasöögigrupis osalemisel?“
Söömine teraapia osana: „Terapeut nägi, milleks ma võimeline olen.“
Sotsiaalne söömine: „Teiste inimestega koos söömine.“, „Rääkimine ja sotsialiseerumine.“
Sõbralik atmosfäär: „Kõik on nõus õppeprotsessis osalema, sest me oleme kõik samal positsioonil.“, „Sõbralik ja mitteformaalne.“
Patsientide tagasiside – „Mis sulle ei meeldinud Lõunasöögigrupis osalemisel?“
Erivajaduse suurenenud märkamine: „Mulle ei meeldi näha, kui hästi teised enese toitmisega toime tulevad, samal ajal kui see mulle raskusi valmistab.“,“Pani mind nägema, kui halb mu söömisoskus on.“

Tegevusterapeudid hindasid eelnevalt püstitatud eesmärkidest 53% saavutatuks ja 47% mittesaavutatuks. Antud juhul ei võetud arvesse teiste teraapiate tulemusi, milles patsiendid osalesid ning seetõttu ei ole antud tulemused mõjutatud ainult Lõunasöögigrupis osalemisest. 33% (8) patsientidest leidis enesehindamise käigus oma söömisega seotud võimed paranenumaks. 13% (3) patsientides leidis aga, et nende võimed on langenud teraapia käigus. Ning 54% (13) patsientidest ei märganud mingit muutust söömisega seotud võimetes.

Kuigi antud tulemused ei näita märkimisväärseid paranemisi patsientide seisundis, on Lõunasöögigrupp hea rehabilitatsioonivõimalus patsientidele, kel on vaja töötada enese toitmisega seotud oskuste kallal. Samuti arendaks see patsiendi iseseisvust ja oleks kohaks, kus patsiendid saavad omavahel suhelda. Iseseisvale toitumisele ei pöörata peale insulti erilist tähelepanu, kuid patsiendi jaoks on see emotsionaalne teema ning tujude mõjutaja ning seetõttu vajaks terapeutilist lähenemist.


Kasutatud kirjandus

Plumb B. (2016). Eating socially: an opportunity for rehabilitation in a stroke unit. OT News. 24(8), 32-33.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s