Lõputööd 2017

 1. aasta kevadsemestril Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusteraapia erialal kaitstud lõputööd:
 1. Eesti perearstide teadlikkus tegevusteraapia teenusest. Lõputöö autor Kristel Pihl, juhendaja MSc Mariliis Põld. http://riks.ttk.ee/index.asp?action=136&id=1238
 2. Erivajadusega laste vanemate teadlikkus tegevusteraapiast ja rahulolu tegevusteraapia teenusega Eestis. Lõputöö autor Grete Anton, juhendaja dr. med. Eve Õiglane-Šlik.  http://riks.ttk.ee/index.asp?action=136&id=1245
 3. Loovad tegevused tegevusteraapias ja vaimse tervise häire kontekstis. Lõputöö autor Rhea Kivistik-Ader, juhendaja MA Hanna-Maria Põldma.  http://riks.ttk.ee/index.asp?action=136&id=1243
 4. Tegevusteraapia sekkumisvõimalused obsessiiv-kompulsiivse häire korral. Lõputöö autor Helena Veelmaa. http://riks.ttk.ee/index.asp?action=136&id=1236
 5. Tegevusteraapia võimalused vaimupuudega täiskasvanu elukvaliteedi edendamisel. Lõputöö autor Helen Paabo, juhendaja Kristiina Didrik. http://riks.ttk.ee/index.asp?action=136&id=1239
 6. Tegevusteraapiline hindamine ja sekkumine HIV/AIDS-iga täiskasvanute puhul. Lõputöö autor  Liisi Liivalaid, juhendaja Kristiina Didrik. http://riks.ttk.ee/index.asp?action=136&id=1242
 7. Tegevusterapeudi roll vaimse tervise häirest tingitud töövõimekaoga inimese tööhõives osalemises. Lõputöö autor Terje Bachmann, juhendaja MSc Mariliis Põld. http://riks.ttk.ee/index.asp?action=136&id=1244
 8. Tegevusterapeudi võimalused generaliseerunud ärevushäirega algkooliealiste laste tegevusvõime toetamisel koolis. Lõputöö autor Marie Poltimäe, juhendaja MA Hanna-Maria Põldma. http://riks.ttk.ee/index.asp?action=136&id=1237
 9. Viieaastaste laste peenmotoorika hindamisvahendi väljatöötamine. Lõputöö autor Olga Must, juhendaja MA Hanna-Maria Põldma. http://riks.ttk.ee/index.asp?action=136&id=1240
 10. Ülevaade tserebraalparalüüsiga laste käeliste oskuste klassifikatsioonist Manual Ability Classification System. Lõputöö autor Kristi Viimsalu, juhendaja Kristiina Didrik. http://riks.ttk.ee/index.asp?action=136&id=1235

Kõik nimekirjas loetletud lõputööd kaitsti positiivsele hindele. Tööd on järjestatud tähestikuliselt lõputöö pealkirjade järgi ja järjestus ei kajasta reaalselt saadud hindeid. Lõputöödega tutvumisel või nende sisu kasutamisel säilitada kriitiline meel.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s