Grete Anton & Kristiina Didrik

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia õppetooli õppejõud Grete Anton ja Kristiina Didrik tegid kokkuvõtte Kanada Autojuhtimise Rehabilitatsiooni Konverentsist, kus neil õnnestus käesoleva aasta oktoobris osaleda. Kanadas on vastav rehabilitatsioonisüsteem väga põhjalikult välja töötatud ning tegevusterapeudid osalevad erivajadusega inimeste autojuhtimisoskuse hindamises, arendamises ja taastamises. Tulevikus võiks ka siinsetel erivajadustega inimestel olla samasugused võimalused ning seetõttu on oodatud ühendust võtma kõik need, kes soovivad oma abi, nõu ja jõuga panustada autojuhtimise rehabilitatsiooni väljatöötamisse Eestis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s