Hanna-Stiina Heinmets

Tallinna Diakooniahaigla tegevusterapeut ja dementsusega patsientide osakonna juhataja Hanna-Stiina Heinmets kutsus oma esinemises arutlema inimlikkuse ja kliendikesksuse teemadel. Olukorras, kus eakate arv suureneb, kasvab ka perede arv, kelle liikmeks on abivajav eakas inimene. Millisena tahame näha seda keskkonda, kus see pere tegevusterapeudi teenuseid saab ning mida saame ise ära teha, et meie klient tunneks ennast ümbritsetuna hoolimisest ja tähelepanust? Hanna-Stiina toob siin oma praktikast konkreetse näite, kuidas algul dementseks ja suhtlemisvõimetuks peetud patsiendist sai tänu meeskonna järjepidevale tööle ennast väljendav ja tegevustesse kaasatud isiksus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s