Teraapiavahend „Nööbi kujundeid“

Autor: Ella Kari
Tegevusteraapia II kursuse üliõpilane

Teraapiavahend koosneb 2 kumminöörist, 2 plastpurgist, 2 aukudega purgikaanest, 2 eri suurusega nööbist, 5 kolmnurgsest punasest riidetükist (keskel pilu), 5 ruudukujulisest sinisest riidetükist (keskel pilu), 2 paberitükist, millest ühe peal on kujutatud sinist ruutu ja teise peal punast kolmnurka.

Teraapiavahend sobib lapsele, kellel on probleeme visuaalmotoorsete oskustega, peenmotoorikaga. Lapse arengust lähtuvalt sobib nööpimist sisaldav ülesanne lapsele alates 3.-4. eluaastast.

Tegevust saab gradueerida, näiteks võib muuta nööpide suurust ja kasutada väiksemaid nööpe. Samuti võib kasutada ka ainult ühte purki, millel on kleeps eemaldatud ning lasta lapsel nööpida kujuneid visuaalmudeli järgi (paberil on joonistatud nööbitavate kujundite/värvide nööpimise järjekord).

Purgid_kujunditega

Teraapiavahendiga saab harjutada:

  • ADL (nööpide lahti- ja kinninööpimine);
  • peenmotoorikat (eri suurustega nööpide nööpimine, väikeste esemete manipuleerimine);
  • silma-käe koordinatsiooni (nähtava informatsiooni vastuvõtmine ja töötlemine ning sihipärane motoorse vastuse andmine – riidetüki nägemine ja näiteks kätte võtmine ning nööpimine);
  • nägemistähelepanu (tähelepanelikkus, selektiivne tähelepanu, valvsus – keskendumine ülesandele);
  • nägemismälu (registreerimine, kodeerimine ja salvestamine, meenutamine – ülesandele tähelepanu osutamine, teabe kodeerimine ja salvestamine ning kogetu/õpitu meenutamine, seostamine – paberil olev kujund ja riidest kujund);
  • visuaalse eristamise oskust (äratundmine – kujundite äratundmine, kokkusobitamine – pildil olev kujund ja riidest kujund, kategoriseerimine – värvi, kujundi järgi);
  • käe funktsionaalseid oskuseid (haaramine, hoidmine, kahe käe koostöö).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s