Teraapiavahend “Tegevuspadi”

Autor: Talvi Toom
Tegevusteraapia II kursuse üliõpilane

Minu tehtud teraapiavahend on tegevuspadi (ehk fidget pillow), mis sobib kasutamiseks teraapias erinevatel eesmärkidel igas vanuses täiskasvanute ja lastega. Võib kasutada peen- ja jämemotoorika ning motoorse kontrolli arendamiseks lastega alates vanusest 4-5a. Padja abil saab õppida erinevate kinnituste avamist ja sulgemist, patsi punumist, paelte sidumist, lipsu tegemist, loendamist kuni 10ni. Padja tegemisel on kasutatud erinevaid materjale, mille abil saab arendada taktiilset tundlikkust.

TERAAPIAVAHENDI OSA

EESMÄRK/PÕHJUS

VAADELDAV TULEMUS

Termotundlik kangas Nägemismälu, visuaalse eristamise, motoorika ja motoorse kontrolli arendamine Oskus erinevas kombinatsioonis käe- ja sõrmejälgi teha termotundlikkule kangale
Litterkangas Nägemismälu, visuaalse eristamise arendamine Erinevate kujundite joonistamine lühimälust saadud informatsiooni alusel
Lõngast tehtud pats Nägemismälu, visuaalse eristamise arendamine Lõngapatsi mitmeks võrdseks osaks jaotamine, patsi punumine, lahti harutamine
Stopperid kummipaela otsas Pinsetthaarde, motoorika arendamine Stopperkinnituste avamine, sulgemine
Plastikust klamber

(2 suurust/tugevust)

Pinsetthaare, visuaalse eristamise, silma-käe koostöö arendamine Erineva raskusastmetega klambrite kokku sobitamine, avamine, sulgemine
Trakside kinnitus Nägemistähelepanu, visuaalse eristamise arendamine Kinnituse avamine, sulgemine
Öösid + pael Nägemistähelepanu, nägemismälu, visuaalse eristamise, motoorika ja motoorse kontrolli, silma-käe koostöö arendamine Paela läbi ööside viimine (ka erinevate paelamustrite tegemine), sõlme sidumine, lipsu tegemine
Erinevas suuruses ja erinevat värvi nööbid paela otsas Pintsetthaarde, visuaalse eristamise, peenmotoorika, motoorse kontrolli arendamine Loendamise õppimine, nööpide liigutamine ükshaaval ja mitmekaupa mööda paela üles-alla, erinevas suuruses/värvis nööpide äratundmine
Lukk Pinsetthaarde, motoorse kontrolli arendamine Luku avamine, sulgemine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s