Teraapiavahend “Tegevus- terapeutiline vurr”

Autor: Triinu Ootsing
Tegevusteraapia II kursuse üliõpilane

Teraapiavahend koosneb vurri alusest e areenist, mitmest eri suuruse ja kujuga vurrist ja mitmest komplektist mänguketastest, mida saab asetada vurrialuse süvenditesse, et valida ja määratleda konkreetse mängu sisu.

Vahendi kasutamine seisneb vurri areenil keerlema panemises (komplektis on ka väiksematele lastele sobiv ümarvurr, mida on lihtsam keerutada) ning jälgimises, millisesse aluse sektorisse vurri ots seisma jäädes osutab. Sektorid on erivärvilised, seega on tulemus kergesti hoomatav. Igas sektoris areeni äärel on süvend, kuhu saab panna erineva sümboli või värviga mänguketta, mis annab mõiste või idee, mida edasi teha.

Näiteks: kui mängus on kehaosadega mängukettad, võib laps vurriotsa ühele neist osutades puudutada enda vastavat kehaosa, nimetada seda või teha sellega mingi liigutuse.

Erinevaid mänguvariante on antud vurrikomplektiga kaasas vähemalt 9 (kuid tegelikult on piiriks vaid mängijate fantaasia). Kõiki neid saab gradueerida vastavalt mängija(te) vanusele ja kognitiivsele arengutasemele kas lihtsamaks või keerukamaks. Seega sobib vahend erineva vanusega klientidele alates 3. eluaastast. Ülemist vanusepiiri pole, sest vahendi abil võib mängida ka keerukamaid, psühholoogial ja käitumise kirjeldamisel põhinevaid mänge: näiteks kasutades emotikoni-kuvandeid võib paluda selgitada vastava emotsiooni tagamaid ning jutustada vastava emotsiooniga seotud juhtumistest oma elus.

Vurrimang

Vurrikeerutamine arendab peenmotoorikat, käes manipuleerimise oskust, visuaalmotoorset tajumist, käeliigutuste koordineerimist, silma-käe koostööd. Keerutuse tulemusest järelduse tegemine ning vastavalt sellele reageerimine arendab visuaalse info töötlemise ja kognitiivse analüüsi oskusi (tähelepanu, visuaalset eristamist ja mälu). Mängu mitmekesi mängides saab arendada ka psühhosotsiaalseid oskusi ja kõnet.

Seostades mängukettaid erinevate liikumisülesannetega (näiteks kasutades värvi-mängukettaid, Twisteri-mängu vaipa vms), saab arendada propriotseptiivset taju, keha skeemi tunnetust, asenditunnetust, tasakaalu, motoorset kontrolli ja üldist koordinatsiooni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s