Teraapiavahend “Tennisepall”

Autor: Anneliis Aavik
Tegevusteraapia II kursuse üliõpilane

Teraapiavahend koosneb 3 osast:

  1. Tennisepall, millele on avaus sisse lõigatud,
  2. Värvilised pärlid,
  3. Täring(ud).

Pallike_helvestega

Ühe käega tennisepalli hoides ja teise käega pärlitega toimetamine arendab bilateraalset koostööd. Tennisepalli, suu avamiseks, lahti vajutades, arendatakse peenmotoorilisi oskuseid: eseme manipuleerimist ja tahtlikku vabastamist; lisaks ka käe tugevust ja vastupidavust. Värvilisi pärleid laual korjates, harjutatakse ulatamist, haaramist ning ka pintsetthaaret. Pärleid korjates arendatakse visuaalset eristamist: värvide eristamine ja kokkusobitamine – kindlat värvi pärleid korjates, areneb lapse värvitaju ja –teadmisi. Täringut/täringuid veeretades ja tulemuse alusel õige pärlite arvu eraldamisel arendatakse samuti visuaalset eristamist. Nägemistähelepanu arendatakse ülesandele keskendudes ja tähelepanu ülesandele suunates. Sidudes teraapiavahendiga loovmängu saab laps mängida, et pall sööb; teha vastavaid hääli ning suud liigutades panna pall rääkima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s