AbikÄpp on avatud!

Autorid: Talvi Toom, Triinu Ootsing
Tegevusteraapia üliõpilased

Oktoobris avati vabatahtliku töö raames valminud abivahenditeteemaline infolehekülg, mis on mõeldud abivahendite kasutajaid aitama abivahenditesüsteemis orienteerumisel, kuid on ka abiks abivahenditõendeid väljastavatele spetsialistile.

Tõuke Abikäpa loomiseks andsid meile kaks teise kursuse tegevusteraapia õppekavas sisalduvat õppeainet. Algne idee tekkis tehniliste abivahendite sissejuhatavas loengus, kui kaks Invaru spetsialisti tutvustasid meile riigi poolt toetatud abivahendite süsteemi. Selles tunnis tutvusime abivahendite loeteluga, mis on üks “tore” 15-leheküljeline tabel, millesse on liigiti kantud kõik riigi poolt toetatud abivahendid, nende taotlemise tingimused ning riigi poolt toetatava osa suurus. Uurisime siis seda kirbukirjalist tabelit, meile tundus selline töövahend nii eilne päev. Spontaanselt kerkiski küsimus: miks sellise olulise teabe edastamiseks ometi juba äppi loodud pole? Tehniliste abivahendite tunnile järgnes meil tookord ettevõtluse aluseid tutvustav loeng, milles saime ülesandeks koostada grupiviisiliselt äriplaan, aga esmalt leida selle tarbeks üks nutikas äriidee. Õppejõud soovitas, et hea idee leidmiseks tuleks mõelda ühiskondlike valupunktide peale, mida tahaksite parandada või lahendada. Ja sealt meie AbikÄpp’i idee alguse saigi.

Oleme AbikÄpp’i luues mõelnud ka tegevusterapeutidele ja tegevusteraapia eriala üliõpilastele. Alustavale abivahenditõendi väljastajal on meie lehel palju vajalikku informatsiooni. Näiteks, abivahenditõendi täidetud näidis ja erinevat abimaterjali abivahendisüsteemis orienteerumisel. Lisaks on meil andmebaas, mis sisaldab endas kõiki riigi poolt toetatud abivahendeid. Lihtne on teostada otsingut erinevate parameetrite (ISO-kood, märksõnade, kategooriate) järgi, et tõendit väljastav spetsialist leiaks sobiva abivahendi oma kliendile. Üliõpilastel on võimalik end kurssi viia kõigega, mis abivahenditeemat puudutab alates erinevatest huvitavatest abivahenditest, lõpetades abivahenditõendi täitmiseni välja.

Alustasime oma projektiga 2017. aasta sügisel ning aasta hiljem oleme AbikÄpp’i avanud. Siinkohal soovime tänada kõiki, tänu kellele oleme täna oma infolehega lõpusirgel. Täname Eesti Tegevusterapeutide Liitu, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Sotsiaalkindlustusametit, Silmalaegast, Invarut, meie mitmeid eraisikutest vabatahtlikke, kes olid projekti valmimisel olulise tähtsusega.

Kuid töö ei ole veel otsas. Testperiood kestab kuni jaanuari lõpuni ja seoses sellega kutsume üles kõiki AbikÄpp’iga tutvuma ja meile tagasisidet andma. Lisaks on meil tulevikus plaanis AbikÄpp’i mugavamaks kasutamiseks telefonis teha äpp, toota mitmeid informatiivseid videoid ning korraldada Infopäevad nii Tallinnas kui Tartus. Kui tunned, et tahaksid meie tegevustes kaasa lüüa, siis võta kindlasti ühendust!


www.abikäpp.ee

Abivahendite grupp Facebookis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s