Persoonilugu – Kristiina Didrik

Refereeris: Grete Anton
Allikas ja foto: autor Kristiina Didrik,
https://ttk.ee/et/persoonilugu-kristiina-didrik

Kuna magistriõppes ei ole tegevusteraapiat Eestis võimalik õppida, omandas tegevusterapeut Kristiina Didrik oma magistrikraadi hoopis Rootsis, Jönköpingu Ülikoolis. Edasiõppimise plaan tekkis Kristiinal Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tööd alustades 2011. aastal ja võimalikke variante selleks aitas leida vana hea Google. Kuna Rootsi ja Eesti kuuluvad ühtsesse Euroopa Kõrgharidusruumi, siis üldine kõrgharidusmaastik on sarnane. Esimeseks erinevuseks oli e-põhine õppevorm, mis erines klassikalisest Moodle’i kursusest. Loenguaegadel istusid kõik üliõpilased pildi ja heliga virtuaalses auditooriumis ning arutlesid vastavalt seminariteemadele nii isekeskis kui ka õppejõuga. See oli väga mugav viis viia õpet läbi olukorras, kus üliõpilased asuvad kaugetes piirkondades. Kristiina kursuse puhul paikneti lausa eri mandritel. Teine erinevus oli ühelt poolt suur paindlikkus kõikvõimalike tähtaegade suhtes, aga samas ka üliõpilase täielik iseseisvus ja vastutus oma õpitulemuste eest. Tavaliselt saadi kätte ülesanded ja kohustusliku kirjanduse loetelu, mis vahel koosnes rohkem kui kümnest raamatust, ning kõik vastused tuli leida iseseisvalt ning esitleda neid seminaris. See välistas igasuguse õpitud abituse, kuid oli samas väga aeganõudev. Natuke jäi puudu harjumuspärasest üliõpilaste-kesksest lähenemisest.

Välismaa on hetkel ainus võimalus omandada tegevusteraapia magister ning Skandinaaviamaades on mitmed programmid ingliskeelsed ja Euroopa Liidu kodanikele tasuta. Edasiõppimise võimalused sõltuvad võõrkeelest, mida inimene oskab, aga võimalusi on palju nii Euroopas kui ka väljaspool seda. Kristiina on ainuke erialase magistrikraadiga tegevusterapeut Eestis. Küll aga mitte päris esimene eriala magister Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia eriala vilistlaste seast, kuna see au kuulub väga toredale kolleegile Sandra Bissetile, kes omandas kraadi Šotimaal ja elab ka seal. Peatselt on Jönköpingi Ülikooli lõpetamas veel kaks tegevusterapeuti Eestis, seega hea algus on juba tehtud.

Magistrikraadi olulisus seisneb eelkõige teadmiste lisandumises, sh laiem pilk nii ühiskonnale kui ka võimalustele olulistel teemadel kaasa rääkida. Niipalju kui võimalik pani Kristiina oma koolitööde teemad Eesti konteksti, et neid saaks ära kasutada tegevusteraapia arenguks Eestis. Näiteks, kirjutas ühe kogukonnale suunatud ja ka üliõpilasi kaasava projekti, mida saaks rakendada Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lahtiste uste päevadel jt sarnaste ettevõtmiste raames, ning mis seisneb teadmiste jagamises koduse toimetuleku kohta eakatele ja nende lähedastele.

Tegevusterapeutidena peame oluliseks, et lisaks produktiivsetele tegevustele oleks inimesel täidetud ka vaba aja tegevuste osa. Kristiina vabaajategevused sõltuvad enamasti tujust, kuna mingit regulaarsust nendes ei ole. Näiteks meeldib talle lihtsalt lesida ja mõelda, jalutada mere ääres või teha avastusretk mõnda valgesse laiku tema isiklikul Tallinna kaardil. Hea on arvutis kiirust ja tähelepanu nõudvaid mänge mängida, et kõik muud mõtted ajutiselt välja lülitada, või hoopis raamatuid lugeda ja filme vaadata, mis võivad olla nii tõsised kui ka täiesti ajuvabad, ja mille ainus kriteerium on isiklik meeldimine selles ajahetkes. Kristiinat iseloomustab suures osas loomingulisus ja kunst. Talle meeldib joonistada ning hiljuti maalis ta oma esimese õlimaali. Kristiina soov on kunagi ära õppida ka laulmine või mõne pilli mängimine.

Kristiina jaoks on oluline tunda, et elu meeldib, on mitmekesine ja täis võimalusi, on, keda armastada ja kes vastu armastab. Isiklikust tasandist kaugemale minnes on ülitähtis, et keskkond oleks jätkusuutlikult elu toetav, valitseks rahu ja empaatia, vesi sobiks joomiseks ja õhk hingamiseks, loodus säiliks puhtana, ning inimesed oleksid üksteise jaoks alati olemas ja rõõmsad ka pimedal ja külmal ajal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s