Tegevusterapeut tuletõrjes

Tegevusterapeutide koostöö tuletõrjujatega Inglismaa näitel 

Refereeris: Ly Tilk
Tegevusteraapia üliõpilane

Tegevusteraapial on oluline roll tervishoius ja ühiskonnas, aidates puuetega inimestel arendada, taastada ja parandada igapäevaseks eluks vajalikke oskusi. Kui vaadata tegevusteraapia ajatelge, siis seoses demograafiliste muudatustega ühiskonnas on ajapikku tegevusteraapia üheks oluliseks osaks saanud koostöö teiste erialade esindajatega.

Suurbritannia tulekahju statistika kohaselt,  mis tugineb 2013. aasta aprilli kuni 2014. aasta märtsi andmetele, selgus, et umbes kaks kolmandikku tulekahjudest põhjustatud surmajuhtumitest esines eluruumides ning enam kui pooled ohvritest olid 65-aastased või vanemad. 

Inglismaal teevad tegevusterapeudid ja tuletõrjujad edukalt koostööd ja selle koostöö tulemus on väärtuslik nii ühiskonnale kui ka inimeste heaolule. Tuletõrjujate sõnul on tegevusterapeutidega koostööd tehes selgunud tulemuslikum viis, kuidas selgitada kogukondade kõige haavatavamatele inimestele riske ja informeerida neid neile arusaadaval viisil.

Enne projekti algust oli tuletõrjujatel keeruline erivajadustega inimeste kodudesse pääseda. Riskigruppi kuuluvate inimeste puhul käidi küll kodudes ja jagati informatsiooni, kuid inimeste diagnoosidest tulenevalt ei saanud/osanud need inimesed selle informatsiooniga midagi teha, et riske vältida. Riskigrupp hõlmab inimesi, kellel on kukkumisoht, kes on dementsusega või vaimse tervise raskustega. Sellistel puhkudel saab tegevusterapeut enda oskuste ja teadmistega raskustes olevaid inimesi abistada ja informatsiooni olemasolul ohte vältida. Näiteks saab tegevusterapeut aidata erivajadustega inimesi toidu valmistamisel ja gaasi kasutamisel. Riski kaardistamisel selgub, kas  kliendi puue või diagnoos tõstab õnnetuse riski ja kuidas saaks erinevate tegevustega seda vähendada. Õnnetuste vältimiseks on oluline ka eakate inimestega ennetustöö tegemine. Tuleohu hindamise võtmeteguriks on PEO mudeli kasutamine, kus kaardistatakse, kuidas puue või haigus mõjutab inimest tema keskkonnas – kodus ja tööl.

Projekti ajal on loodud järgmised võimalused: 

1. Ühised skeemid keerukate juhtumitega tegelemiseks. 

2. Tuleohutusriskide ja rahvatervise kampaaniate läbiviimine. 

3. Alates 2013. aastast tegevusteraapia erialal õppivate tudengite kaasamine. 

4. Nottinghamshire’i tuletõrjujate koostöö kuue tegevusterapeudiga aastas.

Lugu ühest kliendist. Bettyl on Alzheimeri tõbi ja ta elab üksinda. Tema diagnoos tõstatas küsimuse tema võimekuse osas täita igapäevaseid tegevusi. Tegevusterapeudi hinnangul oli Betty ohus enda suitsetamistavade tõttu, kuna kodus oli palju riideid ja pehmet sisustust. Nottinghami tuletõrje sooritas tema kodus kontrolli ja soovitas talle soojuse sensorit köögis ja kahte suitsuandurit koridoris ja puhkenurgas. Lisaks paigaldati alternatiivsed tuhatoosid ja diivanile tulekatted. Tegevussterapeutid juhendasid Bettyt nende kasutamisel ja tutvustasid tuletõrjujate juhiste alusel turvalisemaid suitsetamisstrateegiaid. Selleks, et võimaldada tegevusterapeudil mõista Betty tegevusharjumusi, paigaldati Betty koju videokontrollimise süsteem. Andmete kogumise ajal tekkis Bettyl kodus tulekahju, mil ta tegi lõunasööki.  Söögitegemise ajal lahkus Betty köögist ja unustas söögitegemise, alles häirekella kuuldes läks Betty kööki tagasi. Pärast juhtumit tegid tegevusterapeut ja tuletõrjujad Betty juurde ühise külastuse, et tuvastada, kuidas hoida toiduvalmistamine ohutuna. Pärast sekkumisplaani järgimist ja Betty perekonna kaasamist ei ole tulekahjude juhtumeid enam teada.

Koostöö tuletõrjujate ja tegevusterapeutide vahel tõestab, et tegevusterapeudi elukutse on pidevas arengus ja võimalusi ühiskonda mõjutada on piiramatult. Oma töösse tuleb vaid suhtuda südamega ja kohusetundega, mis loovad aluse positiivseteks muutusteks. 

Kasutatud kirjandus 

Fire and Rescue Services. The value of working in partnership with occupational therapists. (2017). Royal College of Occupational Therapists. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s